Copenhagen Art Festival

curated by Sonia Dermience

Oplæg,
artist talks,
performance

29 aug.kl 14.30
Nikolaj Kunsthal
Samtale:
Sonia Derminence
og Toke Lykkeberg


9 sept. kl 17-18.30
Kunsthal Charlottenborg
Samtidskunstens relevans I:
Oplæg ved kunsthistoriker
Mikkel Bogh


10 sept. kl 17-19
Overgaden
Day of the Peacock:
Performance af Louise
Sidenius med Marcin
Kupinski og Louise Midjord


16 sept. kl 17-18.30
GL STRAND
Poesi: Oplæsning og samtale med Kirsten
Hammann og Stine Pilgaard
ved Klaus Rothstein


23 sept. kl 21
Vester Vov Vov
Artist talk: Maj Hasager


24 sept. kl 17
Nikolaj Kunsthal
Artist talk og pizzaer:
Torben Ribe


30 sept. kl 17-19
Kunsthal Charlottenborg
Botanizing on the Ashalt:
Bogudgivelse og
oplæsning ved Nanna
Debois Buhl
Oplæg ved Kristian Handberg


8 okt. kl 18-20
Overgaden
Debat: Om TRUST og
kunstinstitutionelle
samarbejder ved
repræsentanter fra
udstillingens kunsthaller


8 okt. kl 19.30
Den Frie
Artist talk: Maiken Bent
med efterfølgende
særomvisning


21 okt. kl 17-18
Kunsthal Charlottenborg
Samtidskunstens relevans II
Oplæg ved kunsthistoriker
Henrik Holm


21 okt. kl 18
GL STRAND
Salon: Oplæsning, musik
og debat med Tomas
Lagermand Lundme, Nikolaj
Zeuthen og Line Knutzon


21 okt. kl 21
Vester Vov Vov
Artist talk: Joachim Hamou


22 okt. kl 17
Nikolaj Kunsthal
Hverdagsritualernes
psykopatalogi: Foredrag
ved Center for Vild Analyse


22 okt. kl 19.30
Den Frie
Artist talk: Martin Erik
Andersen med efterfølgende
særomvisning

Workshops


Åbent dagligt hele
udstillingsperioden
Kunsthal Charlottenborg
Åbent værksted inspireret
af den spanske kunstner
Elena Bajo for børn
og unge fra 4 år


30 aug. kl 11-14
GL STRAND
Små monumentale
skulpturer: Keramikværksted
ved kunstneren Cécile
Noguès for børn og unge
fra 7 år


29 aug., 26 sep.,
10 okt. kl 13-16
Den Frie
Kunstnerens atelier:
Workshop med forskellige
kunstnere for børn og unge
i alderen 6-14 år

Omvisninger


6 sept.
kl 13 Nikolaj Kunsthal
kl 15 Kunsthal Charlottenborg


13 sept.
kl 13 Overgaden
kl 15 Den Frie


20 sept.
kl 13 GL STRAND
kl 15 Nikolaj Kunsthal


27 sept.
kl 13 Kunsthal Charlottenborg
kl 15 Overgaden


4 okt.
kl 13 Den Frie
kl 15 GL STRAND

Presentation,
artist talks,
performance


29 Aug. 2.30pm
Nikolaj Kunsthal
Conversation:
Sonia Derminence
and Toke Lykkeberg


9 Sep. 5-6.30pm
Kunsthal Charlottenborg
The Relevance of
Contemporary Art I:
Presentation by art
historian Mikke Bogh


10 Sep. 5-7pm
Overgaden
Day of the Peacock:
Performance by Louise
Sidenius with Marcin Kupinski
and Louise Midjord


16 Sep. 5-6.30pm
GL STRAND
Poetry: Reading and
conversation by Kirsten
Hammann and Stine Pilgaard
with Klaus Rothstein


23 Sep. 9pm
Vester Vov Vov
Artist talk: Maj Hasager


24 Sep. 5pm
Nikolaj Kunsthal
Artist talk and pizzas:
Torben Ribe


30 Sep. 5-7pm
Kunsthal Charlottenborg
Botanizing on the Asphalt:
Book launch with a
reading by Nanna Debois
Buhl and a presentation
by Kristian Handberg


8 Oct. 6-8pm
Overgaden
Debate: TRUST and the
kunsthal collaboration with
representatives from the
5 art venues


8 Oct. 7.30pm
Den Frie
Artist talk: Maiken Bent
followed by a guided tour


21 Oct. 5-6pm
Kunsthal Charlottenborg
The Relevance of
Contemporary Art II:
Presentation by art
historian Henrik Holm


21 Oct. 6pm
GL STRAND
Salon: Readings, music
and debates with Tomas
Lagermand Lundme, Nikolaj
Zeuthen and Line Knutzon


21 Oct. 9pm
Vester Vov Vov
Artist talk: Joachim Hamou


22 Oct. 5pm
Nikolaj Kunsthal
The psychopathology of
everyday rituals: Lecture by
Center for vild Analyse


22 Oct. 7.30pm
Den Frie
Artist talk: Martin
Erik Andersen
followed by a guided tour

Workshop


Daily throughout the
exhibition period
Kunsthal Charlottenborg Painting workshop inspired by the Spanish artist Elena Bajo for children and youths from the age of 4


30 Aug. 11am-2pm
GL STRAND
Small monumental sculptures: Ceramics workshop by the artist Cécile Noguès for children and youths from the age of 7


29 Aug. 26 Sep
10 Oct. 1-4pm
Den Frie
The artist's studio: Workshop with different artists for children and youths from the age of 6-14

Guided tours


6 Sep.
1pm Nikolaj Kunsthal
3pm Kunsthal Charlottenborg


13 Sep.
1pm Overgaden
3pm Den Frie


20 Sep.
1pm GL STRAND
3pm Nikolaj Kunsthal


27 Sep.
1pm Kunsthal Charlottenborg
3pm Overgaden


4 Oct Sep.
1pm Den Frie
3pm GL STRAND

For yderligere info / For further info:
The Salon: GLSTRAND.dk
The Palace: Kunsthalcharlottenborg.dk
The Temple: Nikolajkunsthal.dk
The Studio: Denfrie.dk
The Exchange: Overgaden.org